1. OMEN 5144/26 sept. 2013 cu privire la strategia anticoruptie in sectorul educational

2. OMEdC 4925/2005 – Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar

3. Legea Educatiei Nationale nr.1/2011

4. Regulamentul de Ordine Interioara al unitatii de invatamant

5. Procedura de evaluare elevi (conform ROFUIP/2005)

6. Procedura de evaluare cadre didactice/personalul didactic auxiliar si nedidactic
OMECTS 6143-2011
OMECTS 4613-28.06.2012
Procedura evaluare cadre didactice
Procedura_evaluare a personalului did auxiliar si nedid

7. Procedura pentru asigurarea legalitatii actului decizional

8. Anexa la OMEN 5144/26.09.2013 – Plan de integritate

9. Codul de conduita al elevilor

10. Codul de etica si deontologie profesionala

11. Procedura operationala privind atribuirea contractelor de achizitie prin cerere de oferta

12. Procedura operationala privind fundamentarea cheltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de buget

13. Elaborare si executie BVC

14. Activitati/programe de instruire a elevilor si a personalului scolii pe tematica prevenirii coruptiei in unitatile de invatamant

15. Lista organismelor abilitate in consultanta pe teme anticoruptie

16. INDEX LEGISLATIV PE TEME ANTICORUPTIE

ORDIN NR. 5113  pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei