În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022, cursurile anului școlar 2021 – 2022 încep luni, 13 septembrie 2021.

Anul școlar 2021-2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

  • Semestrul I – 14 săptămâni de cursuri (13 septembrie – 22 decembrie 2021)
  • Semestrul al II-lea – 20 săptămâni de cursuri (10 ianuarie – 10 iunie 2022)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  • Vacanță intrasemestrială (învățământ preșcolar și primar): 25 octombrie – 31 octombrie 2021
  • Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022
  • Vacanța de primăvară: 15 aprilie – 1 mai 2022
  • Vacanța de vară: 11 iunie 2022 – data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022-2023).

Prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la 1 iulie 2022.

Programul național ‚‚Școala Altfel’’ se va desfășura în perioada 8 -14 aprilie 2022.